kongres

HOTEL U WOCHA

Športová ul. 3
900 82 Blatné
telefón: +421 33 645 93 92
+421 33 645 93 93
fax: +421 33 645 93 94
hotel a reštaurácia:
+421 904 360 672
e-mail: info@arealuwocha.sk

Kongresové a seminárne centrum

Kongresová sála pre 55 osôb je vhodná na organizovanie seminárov, školení, kurzov, prezentácii, firemných stretnutí i rodinných a spoločenských podujatí. Vďaka modernému technickému vybaveniu sme Vám schopní poskytovať komplexné služby na vysokej úrovni. Vo vybavení klimatizovanej kongresovej sály je: kompletná audio súprava pre ozvučenie, spätný projektor, flipchart, premietacie plátno, pripojenie na internet, dataprojektor.

V uvolnenej neformálnej atmosfére sa nadväzujú nové vzťahy, utužujú sa jestvujúce a robia sa najlepšie obchody.

Oslavy narodenín, svadby, priateľské a rodinné stretnutia – o všetko sa postaráme a pokúsime sa pre Vás urobiť niečo nezabudnuteľné a výnimočné.