HOTEL U WOCHA

Športová ul. 3
900 82 Blatné
telefón: +421 33 645 93 92
+421 33 645 93 93
fax: +421 33 645 93 94
hotel a reštaurácia:
+421 904 360 672
e-mail: info@arealuwocha.sk

Cenník bowlingu

 

Čas Cena
(platí pre 1 dráhu a na 1 hodinu)
Do 16.00 hod.  8,50 €
Po 16.00 hod., sobota, nedeľa  10 €
polhodina   7 €