HOTEL U WOCHA

Športová ul. 3
900 82 Blatné
telefón: +421 33 645 93 92
+421 33 645 93 93
fax: +421 33 645 93 94
hotel a reštaurácia:
+421 904 360 672
e-mail: info@arealuwocha.sk

História

Blatné ( bývalá Šarfia) sa nachádza v trojuholníku medzi Sencom (5 km severnejšie), Trnavou (15 km) a Pezinkom či Modrou (13 km). Prechádza ňou výššinná terasa, najvýznamnejšia na juhozápadnom Slovensku z hľadiska starovekej histórie. Obec je výnimočná práve tým, že je hranicou medzi Podunajskou a Malokarpatskou oblasťou – terasa ju delí na juhovýchode na nekonečné roviny a na severozápade zvlnené pahorkatiny v histórii známe ako vinohradnícke oblasti.

V minulosti bola známa pod rôznymi modifikáciami názvu Šarfia – Sarfew , Sarfev, Sarfeo, Ssarfia, Scharfing, Sarfö, ale i v časoch ponemčovania ako Heltendorf či Haldendorf. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245 (falzum), kde sa spomínajú hranice obce a v neskorších z roku 1259 sa spomínajú aj prví známi vlastníci majetkov v Blatnom.

Má bohatú históriu siahajúcu do obdobia mladšej doby kamennej do rokov 5 300 – 5500 pred Kristom.

Po páde Veľkej Moravy sa tu usadzovali Maďari. V čase tatárskeho plenu a neskôr tureckého vpádu v prvej polovici 16. storočia bola viackrát vypálená tak tureckými, ako aj žoldnierskymi vojskami.

Po tatárskom ničení bola dosídlená prichádzajúcimi Nemcami a pred rokom 1558 Chorvátmi. Chorvátsky ráz dediny sa stratil pred koncom 18. storočia.

V stredoveku menila majiteľov až napokon sa v roku 1634 dostala do vlastníctva Pálfiovcov.

Najstaršou pamiatkou v obci je pôvodne gotický kostol zasvätený svätému Vojtechovi, ktorý sa spomína už v roku 1310. V roku 1561 bol renovovaný a v roku 1742-45 sa vystaval nový barokový kostol s čiastočne zachovaným gotickým murivom. Na jeho výstavbu prispel najmä gróf Pálfi. Po vyhorení v roku 1847 bol opravený a prefasádovaný. Okolo kostola je barokové oplotenie so vstupnou bránou.